Om ennegrammet

Ennegrammet

Enneagrammet er et kraftfuldt forandringsværktøj med rødder tilbage til 2500 f.Kr.

Gennem indsigt i Enneagrammet og de ni personlighedstyper får du redskaber til at arbejde konstruktivt med dine tanker, følelser og handlinger. Kombineret med NLP Neuro Lingvistisk Programmering har vi her et af vor tids stærkeste selvudviklingsværktøjer til personlig og arbejdsrelateret brug.

Enneagrammet er én af de mest dybdegående psykologiske strategimodeller, der findes, og er samtidig et af de mest brugte udviklingsredskaber inden for coaching og selvudvikling i nyere tid.

I det 14. – 15. århundrede blev Enneagrammet anskuet i en spirituel kontekst:

 • om evnen til at opleve verden i sin helhed
 • om at have en begrænset opfattelse af virkeligheden
 • om at leve i en fastlåst og begrænset synsvinkel
 • om individets unuancerede væren i livet

 

Ordet Enneagram kommer fra græsk og betyder Ennea ni  – gram model.

De ni personlighedstyper i Enneagrammet er beslægtet med ni forskellige strategier til, hvordan vi mestrer livet. Vi rummer værdier fra alle ni enneagramtyper, men vi identificerer os primært med én bestemt enneagramtype, og allerede fra vores tidlige barndom bruger vi enneagramtypens strategier til at forsvare os med.

Strategierne kan i høj grad påvirke vores selvopfattelse og vores adfærd. Vi lever i et komplekst verdenssystem, vi er komplekse og vores måde at opleve verden på og den måde, vi agerer på, er kompleks, og der skal unikke strategier til at mestre vores væren i verden og i livet.

De ni personlighedstyper

 • Perfektionisten – Reformatoren – Moralisten
 • Hjælperen – Altruisten – Omsorgsgiveren
 • Udretteren – Motivatoren – ”Den bedste”
 • Individualisten – Kunstneren – Den udsøgte
 • Udforskeren – Eksperten – Iagttageren
 • Loyalisten – Realisten – Tvivleren
 • Entusiasten – Vidunderbarnet – Den livfulde
 • Lederen – Entreprenøren – Klippen
 • Fredsskaberen – Mægleren – Den anonyme

Ennegrammets anvendelse

Enneagrammet bruges til at få dyb indsigt i dine egne og andres tanke-, adfærds- og handlemønstre, og til at opdage, hvad der motiverer dig, og hvad der styrer dig. Med indsigt i og anvendelse af Enneagrammet og din enneagramtypes værdier og strategier får du et utrolig stærkt forandringsværktøj, der hjælper dig til at fjerne uhensigtsmæssige og hæmmende tanker og adfærd, og giver dig nye og langt mere hensigtsmæssige strategier og handlemuligheder.

 

Arbejdet med Enneagrammet giver ikke alene udvikling for dig, men giver også unik indsigt i og forståelse for, hvordan andre tænker, føler og agerer. Enneagrammet er dermed et kraftfuldt værktøj til at udvikle din personlige, sociale og professionelle væren og ageren i samspillet med andre.

 

Enneagrammet og NLP Neuro Lingvistisk Programmering giver værktøjer og metoder til at arbejde udviklingsorienteret med:

 • Vores basale frygt
 • Vores ønsker
 • Vores værdier
 • Vores overbevisninger
 • Hvad der motiverer os
 • Hvad der dræner os
 • Vores kommunikation – sproglige mønstre
 • Vores vanemønstre
 • Måden, hvorpå vi håndterer modgang, sorg og tab
 • Måden, vi indgår i relationer på socialt og på jobbet
 • Måden at opfatte og forstå os selv og andre på

Ønsker du en samtale eller yderligere information?

Så brug kontaktformularen herunder, eller ring på 50 52 53 63

Henvendelserne er selvfølgelig uforpligtende