Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/isakcoachingogterapi.dk/public_html/wp-content/themes/Divi-2/includes/builder/functions.php on line 4783
Om Tinnitus | Isak Coaching og Terapi

Om Tinnitus

Tinnitus

Tinnitus (øresusen) er betegnelsen for forskellige lyde – lyde, som kun du kan høre. Tinnitus opleves forskelligt, og betegnes ofte som en hyletone, ringetone, brummen eller susen. Oplevelsen af lyden kan dog være langt mere nuanceret. Tinnitus kan være vedvarende eller opleves som noget, der kommer og går.
Tinnitus er ikke en sygdom, men derimod et ”symptom”, der indikerer en fejlfunktion i høresystemet.

Årsager til tinnitus

 • Øresygdomme
 • Træthed
 • Stress
 • Påvirkninger fra sygdom
 • Reaktion på bestemte lægemidler
 • Fysiske traumer/skader
 • Vedvarende støjpåvirkning
 • Aldring

Følgevirkninger

Næsten alle oplever sporadisk tinnitus, dog kun som en midlertidig lydopfattelse og ikke noget, man tænker videre over. For dem, hvor tinnitus er generende og har en negativ indvirkning på hverdagen, kan der opleves følgevirkninger som:

 • Stress
 • Ængstelse, irritation, vrede og desperation
 • Koncentrationsbesvær
 • Søvnforstyrrelse
 • Hyperacusis
 • Ubehag og smerteoplevelse ved at være i støjfyldte områder
 • Problemer med at være i stilhed
 • Problemer med hørelsen

Én af udfordringerne ved tinnitus er den konstante og vedvarende lyd dag og nat.

I yderste konsekvens er tinnitus generende i en sådan grad, at konsekvenserne bliver alvorlig stress, isolation fra sociallivet og ufrivillig tilbagetrækning fra arbejdslivet.

Er tinnitus ledsaget af nedsat hørelse, kan det give problemer med at deltage i hverdagens kommunikationssituationer, og de helt almindelige samtaler med andre mennesker bliver en udfordring.

Tinnitus og stress

Ved svær tinnitus kan en række fysiske og psykiske følgevirkninger opstå. Stress er én af de følgevirkninger, som tinnitus kan medføre, og da stress og tinnitus påvirker hinanden, kan det blive en negativ cyklus, man befinder sig i. Det er muligt at bryde det negative loop og få væsentlig forbedret trivsel med Tinnitus-stressmanagement og CBTT Cognitive Behavioral Tinnitus Therapy.

 

Hyperacusis

Hyperacusis – lydoverfølsomhed, er benævnelsen for flere typer af intolerance over for lyd. Det er en tilstand, der er forårsaget af en ændring i hjernens reaktion på lyd, og som udløser sanse- og smerteoverfølsomhed ved bestemte lyde og lydsituationer. Selv ved normale støjniveauer oplever man ved hyperacusis lydene som værende meget høje og voldsomme. Tilstanden kan både opleves af normalthørende personer, og af folk med hørenedsættelse. Hyperacusis er ofte forbundet med tinnitus. For nogle er selv almindelige hverdagslyde generende i en sådan grad, at de føles ubehagelige og gør fysisk ondt. Når høresansen føler, og følesansen hører, udløser det uhensigtsmæssige adfærds- og reaktionsmønstre, og det kan for den enkelte give fysiske, psykosociale og karriererelaterede konsekvenser, som bør behandles rettidigt.

 

Børn og tinnitus

Tinnitus og Hyperacusis forekommer både hos børn og voksne.

For børn kan hyperacusis give udfordringer i skolen, hjemme og i hverdagens almindelige situationer. Børn kan opleve ubehagelige følelses-, krops- og tankerelaterede reaktioner på forskellige lyde og lydomgivelser som følge af tinnitus og eller hyperacusis. Oplevelser, der for børn er svære at sætte ord på og give udtryk for. Som forældre til børn med tinnitus/hyperacusis skal I være særligt opmærksomme på barnets reaktionsmønstre, som: unaturligt stille, koncentrationsbesvær, irritabel/grådlabil, vredesudbrud, ønsker ikke samvær med venner, undgår gruppesamvær i skole og i fritid, ro- og søvn problemer.

 

Tinnitus og hyperacusis behandling

Tinnitus kan ikke fjernes permanent og kan ikke helbredes. Men der er veje til at reducere symptomgenerne, mindske de fysiske/psykiske følgevirkninger og  tage hånd om de personlige konsekvenser.

CBTT – Cognitive Behavioral Tinnitus Therapy. Et tinnitusreducerende, behandlings- og mestringsforløb for tinnitusramte.

Forløbet henvender sig til dig, der har tinnitus i en grad, hvor det påvirker din hverdag negativt, og har konsekvenser i forhold til dit arbejde og dit socialliv. Tinnitus terapi her

 

CBT cognitive behavioral therapy cbtt

CBTT, Kognitiv adfærdsterapi for tinnitusramte, er en metode til at mindske reaktionen på tinnitus, arbejde med symptomer og håndtere følgevirkningerne ved tinnitus og hyperacusis. For dem, der oplever tinnitus i svær grad, kan det være forbundet med psykosociale, følelses- og arbejdsmæssige konsekvenser. Fysiske konsekvenser som spændinger, hovedpine og søvnproblemer følger som oftest også med tinnitus, og derfor indgår afspænding, mindfulness og meditation som en del af mit tinnitus management-program.

Hvis du oplever én eller flere af følgende symptomer, kan et forløb med udgangspunkt i CBTT, være din vej til en hverdag med mere livsglæde og livskvalitet og mindre fokus på tinnitus. Du får nedsat generne af din tinnitus/hyperacusis, reduceret din ængstelse, får stressreducerende teknikker, lærer mestringsstrategier, der er med til at give dig en hverdag, hvor du på trods af tinnitus og hyperacusis igen socialt og på jobbet kan fungere og trives.

Oplever du:

 • Stress
 • Irritation
 • Ængstelse
 • Nedsat tolerance
 • Koncentrationsbesvær
 • Tilbagetrækning fra sociale begivenheder
 • Tilbagetrækning fra situationer og lydområder, hvor bestemte lyde og pludselige lyde kan forekomme, privat og i karrieren
 • Isolation – ensomhed – mismod
 • Søvnproblemer
 • Arbejdsrelaterede og sociale udfordringer

Jeg tilbyder

Ønsker du en samtale eller yderligere information?

Så brug kontaktformularen herunder, eller ring på 50 52 53 63

Henvendelserne er selvfølgelig uforpligtende